ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς διεξαγωγή έρευνας με θέμα τις…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18 November 2018 @ 8:30am

NEXT WALK: Women’s History Walk focused on the History of the Labor Women’s Movement and Bi-communal Relations POGO women’s movement, and particularly the local branch of POGO in the Larnaca…

Continue Reading 18 November 2018 @ 8:30am

K.I.I.F. announces its participation in a new youth project on the history of the working-class women in Cyprus

The Centre for Gender Equality and History (K.I.I.F.) announces its participation in a new project on women’s history in Cyprus which started on 03/09/2018 and will last seventeen months. It…

Continue Reading K.I.I.F. announces its participation in a new youth project on the history of the working-class women in Cyprus