ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΝΕΙΑ: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ»

Στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ERASMUS+ (Κ.Α.3, Διαρθρωμένος διάλογος) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, βιωματικό εργαστήριο με θέμα την «Ισότητα στην οικογένεια: Ρόλοι και στερεότυπα των φύλων». Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι νέες και νέοι συζήτησαν για τις διάφορες μορφές οικογένειας, προσέγγισαν το θέμα των των έμφυλων στερεοτύπων, μίλησαν για το φύλο ως κοινωνική κατασκευή και τον τρόπο που επηρεάζει την ζωή της/του κάθε μίας/ενός ξεχωριστά.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter