Ημεριδα “Νεες και νεοι για την ισοτητα των φυλων στην οικογενεια”

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος ERASMUS+ (Βασική Δράση 3 – Διαρθρωμένος Διάλογος) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 ημερίδα με τίτλο «Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια. Η σημασία του κράτους και των κοινωνικών θεσμών».  Στην ημερίδα έγινε μια συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης από σχετικούς φορείς οι οποίοι έκαναν καταγραφή των υποδομών που υπάρχουν, των κοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζονται, των προγραμμάτων που υλοποιούνται. Παρουσίασαν τους στόχους που έθεσε ο κάθε φορέας ξεχωριστά αλλά και για τα κενά, τις αδυναμίες και τις ανάγκες που χρειάζονται να ικανοποιηθούν για να επιτευχθεί η ισότητα μέσα στην οικογένεια.

Συγκεκριμένα στο πρώτο πάνελ έγιναν τρεις εισηγητικές ομιλίες. Η πρώτη από την κα. Μαρία Κυρατζή, Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας η οποία μίλησε για τις υποδομές στήριξης της οικογένειας και η ισχύουσα νομοθεσία για την ενίσχυση της ισότητας στην οικογένεια. Η δεύτερη από την κα. Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου η οποία ανέλυσε το ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη ισότητας μέσα στην οικογένεια, για τα αναλυτικά προγράμματα,  τον οικογενειακός προγραμματισμό, τη σεξουαλική αγωγή και τα στερεότυπα.  Η τρίτη από την κα. Άντρη Σάββα, λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων η οποία παρουσίασσε το ρόλο του θεσμού της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων στην επίτευξη της ισότητας μέσα στην οικογένεια. Το εθνικό πρόγραμμα δράσης για την ισότητα και  κοινωνικές/πολιτικές παρεμβάσεις του θεσμού. Στο δεύτερο πάνελ συμμετείχαν με εισηγητικές ομιλίες, η κα. Νιόβη Γεωργιάδη, λειτουργός του γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία ανέλυσε το ρόλο του/της Επιτρόπου Διοικήσεως για την ισότητα φύλων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η κα. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, αναπληρώτρια πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία μίλησε για το ρόλος του Κοινοβουλίου, τις παρεμβάσεις και προτάσεις για την προώθηση της ισότητας στο χώρο της εργασίας και της οικογένειας και η κα. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Δήμαρχος Λευκονοίκου και Πρόεδρος επιτροπής ισότητας της Ένωσης Δήμων η οποία παρουσίασε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση προγραμμάτων φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων. Παραδείγματα από προγράμματα που υλοποιούνται σε δήμους.

Στο τέλος κάθε κύκλου εισηγήσεων ακολουθούσε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι οργανωμένων συνόλων και νέες και νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο τέλος της ημερίδας η ομάδα των νέων προχώρησε σε μια αρχική ανασκόπηση για τα όσα ειπώθηκαν, αντάλλαξε σκέψεις, προβληματισμούς και έθεσε τη βάση για τα επόμενα εργαστήρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.

#ErasmusPlus #StructuredDialogue #GenderEquality #Familypolicy #Youthteam

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter